Zonterapi (reflexologi)                                              Tillbaka

 

Zonterapi har använts under tusentals år på flera håll runt om i världen.

I en del av våra grannländer ingår zonterapin som ett komplement till den konventionella vården och används då på

sjukhusen. I Sverige är zonterapin ännu inte godkänd som en medicinsk behandling, men den används inom komple-

mentär och alternativmedicinen där många vittnar om den som en kraftfull och verksam behandling.

 

Vid problem med mag/tarmsystemet som t ex trög mage, svullen buk, illamående eller diarré är zonterapi en

behandling som ofta ger effekt redan efter första behandlingen. Många får hjälp med artros, huvudvärk,

stress, psoriasis, dåligt immunförsvar eller sömnproblem. Det finns en lång rad exempel på då zonterapi har bidragit

till en positiv inverkan på hälsotillståndet.

 

Redan efter första behandlingen kan man uppleva en sk. utrensningseffekt som uppstår direkt eller inom de närmsta

dagarna efter behandling. Illaluktande urin/avföring, normalisering av mag/tarmfunktionen, influensaliknande symptom,

värk eller rinnsnuva är vanliga reaktioner. Detta brukar förklaras med att kroppen" kapslar " in problem som med hjälp

av zonterapin lösgörs vid behandling. Ökad cirkulation påverkar signalsystemet  som aktiverar kroppen till självläkning.

Dessa ”biverkningar” kan i vissa fall dröja sig kvar under några dagar för att sedan försvinna tillbaka igen.

 

Tankarna bakom zonterapins verkningsmekanism bygger på att det finns nervändar i huvud, händer och fötter som är

sammankopplade med de olika delarna i kroppen. Varje del och organ representeras i foten med ett bestämt område

eller zon. Genom stimulering(tryck, massage) av dessa områden påverkas cirkulationen och flödet till de olika

organen. Vid obalans eller vissa sjukdomstillstånd kan man ofta märka en förändring av strukturen i det område som

är engagerat. Dessa förändringar menar man, uppstår då det råder obalans i kroppen och systemen inte fungerar som

det skall. Orsakerna kan vara rent fysiska, dålig cirkulation, upprepade infektioner, intoleranser, näringsbrist, stress osv.

Inom zonterapin lägger man stor vikt vid kostens och näringens betydelse för hälsan.

 

Det finns vissa tillstånd då det kan vara olämpligt att behandla med zonterapi, detta gäller vid;

Diabetes  Blödarsjuka

Vissa hjärt och kärlsjukdomar

 Epilepsi

Cancer

Graviditet, första trimesen
Psykisk sjukdomn
 
                                                         

                     www.akupunktur-zonterapi.se     Hjärupsgården, Lommavägen 53, HJÄRUP

                                                                                                                                                                                        

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.yourdomain.com
 

 

 

 

  

 TCM -Akupunktur - Zonterapi - Kost

Kosmetisk Akupunktur & Facial Reflexology

 

 

Annika Tjäder
Exam.TCM-Akupunktör & Zonterapeut Västerländsk & kinesisk medicin