TCM-Akupunktur             
 

Vad är akupunktur och hur används den?       Tillbaka

 

Akupunkturen ingår som en del i ett flera tusen år gammalt behandlingsystem som används för att lindra, bota

och förebygga olika symptom och sjukdomstillstånd. Akupunktur används för att stärka olika kroppsfunktioner och

återställa balansen i kroppen. Den traditionella kinesiska akupunkturen används för en stor mängd fysiska och

mentala problem.

Traditionell kinesisk medicin(TCM) bygger på tanken att vi strax under kroppsytan har ett nätverk av kanaler,

s.k meridianer. Dessa meridianer löper genom hela kroppen och står i direkt förbindelse med alla våra inre organ.

När det uppstår rubbningar av flödet i en eller flera meridianer påverkas vår hälsa negativt. Detta kan uppstå pga

inverkan av yttre eller inre faktorer som bakterier, virus, livsmedel, stark kyla/hetta, psykiska eller fysiska

belastningar, sorg, stress etc.

Akupunkturen används för att påverka cirkulationen och flödet i meridianerna så att kroppens balans

kan återställas igen. Forskning har visat att man genom akupunktur bl a kan påverka nervsystem, cirkulation,

och hormoner. Som smärtlindring fungerar akupunkturen genom aktivering av nervtrådar i det smärthämmande

kontrollsystemet vilka i sin tur påverkar signalöverföringen och bildandet av vårt kroppsegna morfinliknande ämne endorfin.

Detta ämne har stor betydelse vid bl a smärtlindring.

 

Inom TCM(Traditionell Kinesisk Medicin) lägger man stor vikt vid att behandla hela människan och inte bara symptomen.

Man tittar noga på hur olika faktorer såväl fysiska som psykiska kan ha påverkat ett sjukdomsförlopp.Vid behandling utgår

man från den enskilda personens situation vilket innebär att all behandlingen blir individuellt utformad och anpassad till den enskilda individen.

"Akupunktur behandlar inte sjukdomen, utan den sjuke"


 

Skillnaden mellan olika typer av akupunktur.

Skillnaden mellan kinesisk TCM-akupunktur och västerländsk s.k sensorisk stimulering är stor. Akupunktur som utförs

inom landstingen är oftast av typen sensorisk stimulering och används mycket på smärtpatienter. Denna typ av akupunktur

skiljer sig från den Traditionella Kinesiska akupunkturen framför allt genom att man ställer diagnos utifrån den västerländska medicinen och utesluter den kinesiska som bygger på ett helt annat tankesätt. Vid TCM akupunktur ser man till helhet och därför behandlas hela kroppen, inte bara det lokala området. Utbildningarna mellan västerländsk och kinesisk akupunktur

skiljer sig mycket åt och att utbilda sig till TCM-akupunktör tar flera år.


Världshälsoorganisationen (WHO) har en lista på över 100 behandlingsområde då akupunktur kan rekommenderas;

Allergier, astma
Högt/lågt blodtryck
Hormonell obalans, graviditetsillamående, menstruationsbesvär
Smärttillstånd
Muskelspänningar
Mag/tarmbesvär
Idrottsskador
Immunstörningar
Stress
Rehabilitering efter stroke osv…

 

Annika Tjäder
Exam.Akupunktör och Zonterapeut.VVästerländsk och kinesisk medicin                    
Tel. 0730 58 44 44                   
www.akupunktur-zonterapi.se   Hjärupsgården, Lommavägen 53, HJÄRUP

                                                                                                                                                                                        

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.yourdomain.com
 

 

 

 

  

TCM -Akupunktur - Zonterapi - Kost 

 

 Kosmetisk Akupunktur & Facial Reflexology